Internationella Engelska Skolan

Halmstad

Internationella Engelska Skolan Halmstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2022 augusti 30

Rastboden

I år satsar vi på att ha en bra miljö ute på skolgården. Vi tycker att det är viktigt med fysiska rörelser mellan lektionerna för att rensa huvudet och må bra. Vi har därför investerat i en rastbod där det finns ett stort utbud av lekredskap.

Images

Rastboden

Ett lånesystem har införts för att eleverna ska ta ett större ansvar och vara rädd om vår utrustning så att de har hela och fina saker att använda.

Eleverna kommer under terminen få möjlighet att stå i boden och ansvara för utlåningen under en lunchrast.

Det kommer även finnas aktiviteter som ordnas varje lunchrast av Ms. Abrahamsson.

Vi vill skapa tillfällen för fysisk aktivitet, vilket ger förutsättningar för eleverna att lyckas och skapa samhörighet med andra på skolan.