Följer ni kommunens datum för lov och studiedagar?

Vår skola har vanligtvis samma lovdagar som kommunens skolor. Andra datum som studiedagar mm anges i skolans kalender i början av varje termin.