INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Gävle

Internationella Engelska Skolan i Gävle erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK

OM VÅR SKOLA

Föräldraengagemang

Föräldrar och vårdnadshavare är en viktig del i vår skola. Ett sätt för dig att vara delaktig i ditt barns skolgång är att delta i vår föräldragrupp.

Kontakt : maria.parnarp.gavle@engelska.se

Vår föräldragrupp

En aktiv grupp som träffas regelbundet för att diskutera skolutveckling, aktiviteter och planering för framtiden med representanter för skolledningen, undervisande personal och föräldrar som vill vara med och stötta.

Föräldragruppen arbetar tillsammans med skolans personal för att underlätta dialog och komma med förslag för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas och lyckas bra i skolan. Det är en viktig fokusgrupp som låter alla inblandade dela med sig av idéer och diskutera hur vi kan göra skolan ännu bättre. 

Om du är intresserad av att delta i vår föräldragrupp, kontakta oss via informationen ovan.