INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Gävle

Internationella Engelska Skolan i Gävle erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK
Images

IES Gävle Juniors skolbibliotek

“Det finns mer skatter i böcker än i allt piratbyte på Skattkammarön.” - Walt Disney

IES Gävle Juniors bibliotek

Biblioteket är det första man möter när man kommer in i skolan.

Vårt bibliotek på Junior har ett brett urval av böcker på framför allt svenska och engelska. Vi har avdelningar för skönlitteratur och facklitteratur, och en hörna med datorer som eleverna kan använda. Skolbiblioteket är öppet under skoldagen och vår bibliotekarie hjälper gärna till med att hitta böcker eller andra informationskällor du behöver.