INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Gävle

Internationella Engelska Skolan i Gävle erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK

Nyheter | 2022 september 09

Skolval 2022

På högstadiet har våra elever fått prova på den demokratiska processen genom att delta i Skolvalet 2022.

Images

En elevgrupp har arbetat med förberedelser ända sedan vårterminen genom att bland annat bjuda in ungdomspolitiker från alla riksdagspartier till en Politikerdag som gick av stapeln på skolan den 6 september. Varje årskurs fick komma och lyssna på debatt med politikerna samt ha en utfrågning med frågor som eleverna förberett tidigare.


På själva skolvalsdagen 8 september hade elevgruppen ställt i ordning en vallokal dit alla elever kunde komma för att rösta. Det var ett högt valdeltagande, allt flöt på bra, och de elever som arbetade som röstmottagare och sedan rösträknare skötte sig med den äran. 


Tack alla elever för två väl genomförda dagar, och vi hoppas att våra elever känner sig förberedda för att snart få delta i landets val på riktigt!