INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Gävle

Internationella Engelska Skolan i Gävle erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK

Nyheter | 2022 september 29

Föräldrar i skolan igen!

För första gången på nästan tre år har vi kunnat bjuda in föräldrar och vårdnadshavare till skolan igen, och vilket nöje det har varit!

Images

Först hade vi föräldramöten, där föräldrar får chansen att träffa varandra och barnens mentorer och få viktig information från skolan. Sedan har vi haft utvecklingssamtal, där elever, föräldrar och mentorer sitter ner för att prata om elevens akademiska mål och sociala välmående under det kommande skolåret. 


Till sist anordnade matematiklärarna den första i en serie matematikkvällar för föräldrar. Dessa är en chans för färäldrar att lära sig en del om de matematikämnen eleverna arbetar med, och vilka förväntningarna är på eleverna i matematikämnet, framförallt när det gäller att resonera och visa sina uträkningar. Dessutom ges tips på matteresurser och verktyg som elever och föräldrar kan använda hemma också. Dessa mattekvällar för föräldrar är mycket uppskattade, och om en månad är det dags för ännu en, som fokuserar på algebra!