När kommer vi få erbjudande om en plats?

De flesta av våra skolor påbörjar antagningen i början av hösten året innan.  Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från  de familjer som blivit erbjudna en plats. Vi kommer att kontakta er så snart som möjligt så vänligen se till att era kontaktuppgifter alltid är uppdaterade så vi kan kontakta er!

Ni kan logga in via kösidan för att kontrollera er kontaktinformation.