Internationella Engelska Skolan

Enskede

Internationella Engelska Skolan Enskede erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2021 november 11

IES får chans att köpa den byggnad som är hem för allra första skolan, IES Enskede

Images

Internationella Engelska Skolan har i ett avtal med SISAB kommit överens om att köpa den fastighet som är hem för Internationella Engelska Skolans allra första skola. IES Enskede har hyrt skolan i Gubbängen i södra Stockholm sedan 1998.

–  Det är glädjande att vi som hyresgäst får möjligheten att ta ansvar för att vidareutveckla den fastighet där IES Enskede haft sin hemvist i mer än tjugo år. Genom detta kommer skolan att kunna finnas kvar i samma lokaler under många årtionden framöver, säger Anna Sörelius Nordenborg som är vd för Internationella Engelska Skolan (IES).

Säljare är Skolfastigheter i Stockholm  AB (SISAB). IES kommer i samband med övertagandet att renovera byggnaden.  

–  Vi är en skola som har ett mycket långsiktigt perspektiv. Att vi själva blir fastighetsägare gör att vi kommer att kunna planera en renovering efter skolans förutsättningar. Det är prioriterat för oss, säger Jörgen Stenquist, som är vice vd på IES.   

Fastigheten Borrsvängen 13 byggdes i mitten av 1950-talet i regi av Stockholms folkskoledirektion. Fastigheten har inhyst IES Enskede sedan 1998, kontraktet förnyades senast 2014 och går ut 2029. Köpet måste godkännas av Stockholms Stadshus AB:s styrelse och därefter Stockholms stads kommunstyrelse. Förutsatt att köpet går igenom så tillträder IES som ägare under första halvåret 2022.