Styrelse

IES styrelse består av sju stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka har valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Arbetstagarorganisationer har utsett två arbetstagarrepresentanter och två arbetstagarsuppleanter.


Chairman
Carola Lemne
Född 1958.
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Läkare samt med.dr. och docent vid Karolinska Institutet.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ung företagsamhet och ArtClinic. Styrelseledamot i Arjo AB och IRLAB Therapeutics AB.

Urval av tidigare befattningar: VD för Svenskt Näringsliv, Praktikertjänst och Danderyds sjukhus. Ledande befattningar inom Pharmacia. Styrelseledamot i Investor, Getinge, Meda, Apoteket och Strategiska forskningsstiftelsen samt ordförande i styrelsen för Uppsala universitet.


Styrelseledamot
Anna Alsborger

Styrelseledamot sedan 2021.
Född 1977.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm, inriktning Lantmäteri/Fastighetsekonomi

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Pure Capital AB, styrelseledamot i SHH Bostad AB

Urval av tidigare befattningar: Grundare/investerare Pure Capital AB (nuvarande befattning), Transaktionschef på Hemfosa Fastigheter AB och Hemsö Fastighets AB.


Styrelseledamot
Gunilla Carlsson

Styrelseledamot sedan 2021 (styrelseledamot även 2017-2019).
Född 1963.

Utbildning: Examen från S:t Lars skola i Linköping, med inriktning redovisning/revision.

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot AVPA, African Venture Philanthropy Alliance, vice ordförande strategikommittén för The Global fund

Urval av tidigare befattningar: Ledamot av Sveriges riksdag, ledamot av Europaparlamentet, statsråd med ansvar för Sveriges bistånd. Vice ordförande för Moderaternas partistyrelse. Vice ordförande i vaccinalliansen Gavi. Styrelseledamot i IFS, NGS, Tundra Fonder och Boxholms skogar AB


Styrelseledamot
Robert Clark

Styrelseledamot sedan 2019.
Född 1954.

Utbildning: Lärarexamen från Nottingham University

Aktuella styrelseuppdrag: -

Urval av tidigare befattningar: Rektor för IES Enskede och har representerat IES i SKL och Friskolornas Riksförbunds expertråd för skolutveckling. Lärare och styrelseledamot på Stockholm International School.


Arbetstagarrepresentant
Jessica Fryksten

Arbetstagarrepresentant, Lärarnas Riksförbund sedan 2017.
Född 1983.

Utbildning: Legitimerad lärare i historia och religion, Karlstads universitet. Praktisk engelska i styrelse rummet, English Language Center, Brighton. Diplomutbildning för arbetstagarrepresentanter, PTK.

Aktuella styrelseuppdrag: –

Urval av tidigare befattningar: Arbetat som lärare sedan 2008 för både kommunal- och friskola. Arbetar idag på IES Gävle sedan 2011. Ordförande för Lärarnas Riksförbunds särskilda förening inom IES sedan 2016.


Styrelseledamot
Brian Hatch
Styrelseledamot sedan 2018.
Född 1981.

Utbildning: MBA-examen från Columbia Business School, New York, och BA från Trinity College, Dublin.

Aktuella styrelseuppdrag: -

Urval av tidigare befattningar: Head of Research på Paradigm Capital AG (nuvarande befattning), Vice President at JP Morgan Chase i New York och London, Citigroup i London.
 


Styrelseledamot
Shaun Heelan
Styrelseledamot sedan 2020.
Född 1978. 

Utbildning: BA i ekonomi och MSc inom High Performance Computing från University of Dublin (Trinity College). 

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Jetpack Group AB.

Urval av tidigare befattningar: Partner på Paradigm Capital AG (nuvarande befattning), BlueCrest Capital Management, DW Partners och Bank of America Merrill Lynch.
 


Arbetstagarrepresentant (suppleant)
Catharina Hetzer
Arbetstagarrepresentant (suppleant), Lärarnas Riksförbund sedan 2021.
Född 1981.

Utbildning: Utbildad och legitimerad lärare i engelska och tyska. 
Utbildad kommunikatör. Fil.kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Aktuella styrelseuppdrag: –

Urval av tidigare befattningar: Arbetat som lärare i den kommunala  skolan, IES och innan dess vid internationell skola i Tyskland i privat regi.


Arbetstagarrepresentant (suppleant)
Albert Lauschus
Arbetstagarrepresentant (suppleant), Lärarnas Riksförbund sedan 2017.
Född 1970. 

Utbildning: Legitimerad lärare i tyska, engelska, matematik och slöjd. Bachelor of Science in Secondary Education, Slippery Rock University, Högskolan i Gävle, Göteborgs universitet. Diplomutbildning för arbetstagarrepresentanter, hållbarhet för styrelseledamöter samt kassaflödesanalys, PTK. 

Aktuella styrelseuppdrag: –

Urval av tidigare befattningar:  Grundskolelärare i tyska, engelska, matematik, samt trä- och metallslöjd vid IES Gävle sedan 2003, skyddsombud IES Gävle och biträdande huvudskyddsombud IES (nuvarande befattningar). Lokalombud LR IES Gävle 2005–2014, LR ordförande/föreningsombud inom Internationella Engelska Skolan AB 2013–2016.


Arbetstagarrepresentant
Linda Svenman
Arbetstagarrepresentant sedan 2020, Lärarnas Riksförbund sedan 2017.
Född 1972.

Utbildning: Legitimerad lärare i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Praktisk engelska i styrelserummet, English Language Center, Brighton. Diplomutbildning för arbetstagarrepresentanter, PTK.

Aktuella styrelseuppdrag:

Urval av tidigare befattningar: Arbetat som lärare sedan 1996 i kommunal regi och på IES Örebro  sedan 2003. Lokalombud LR Örebro. Aktieinnehav, eget och närstående: 0 aktier.