Internationella Engelska Skolan öppnar en ny skola i Staffanstorp

Internationella Engelska Skolan öppnar en ny skola i Staffanstorp

Internationella Engelska Skolan, IES, har tecknat hyresavtal med Hemsö om nybyggnation av en ny skola i Staffanstorp. Skolan beräknas öppna till starten av läsåret 2022/23.

Staffanstorps kommun utvecklar en ny stadsdel, Vikhem, i södra delen av kommunen. Här planeras för både nya bostäder, skola och förskola. IES Staffanstorp planeras bli en tvåparallellig F-9 skola med fritids för totalt 600 elever. Skolan ligger intill ett idrottsområde och det kommer även att byggas en ny idrottshall intill skolan. Kön till IES Staffanstorp kommer under förutsättning att alla tillstånd erhålls att öppna 1 februari 2021.

Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi ser fram emot att samarbeta med Staffanstorps kommun och Hemsö för att utveckla både skolan och området. Tack vare det fria skolvalet vet vi att Staffanstorpsbor redan idag uppskattar våra skolor och det är därför extra roligt att kunna öppna en ny skola i kommunen. Vi är stolta över det förtroende vi fått och ser fram emot att bidra till kommunens utbildningssatsning med en internationellt präglad skola av hög kvalitet.”

”Jag känner att Internationella Engelska Skolan står för många liknande värden som Staffanstorps kommun. Ordning och reda, resultat och det höga värdet av kvalitativ utbildning. De tillför också ytterligare en möjlighet för våra kommuninvånare att välja skola. Därför välkomnar jag IES till kommunen som en samarbetspartner för våra barns framtid", säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande (M), Staffanstorps kommun.

Avtalet är villkorat att bygglov erhålls. Tillstånd från Skolinspektionen finns sedan tidigare.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare