Flytta till Sverige

You must consent to third-party cookies to view this content.

Hundratals av vår personal har flyttat hit från ett annat land, några från länder så långt bort som Nya Zeeland och Japan. På Internationella Engelska Skolan gör vi så mycket vi kan för att underlätta flytten till Sverige och för den ska gå så smidigt som möjlig för våra internationella lärare. Som ny lärare får du en introduktionsutbildning som omfattar skolans rutiner, regler och svensk lag. Du får även en mentor som hjälper dig att lära känna din nya skola liksom ditt lokala område.

Vi erbjuder alla våra internationella lärare stöd i att lära sig svenska. Vi tror att om man förstår svenska får man en extra bonus i att lära känna den svenska kulturen och det svenska folket. Nästan alla svenskar pratar god engelska vilket gör din första tid i Sverige lättare.

EU-medlemmar behöver inte ett arbetstillstånd men för invånare från övriga länder krävs ett visa för att få jobba i Sverige. IES kommer att bidra med att ordna detta och kostnaden (ca 2000 kr) dras från din lön.   

För specifik information om närmaste ambassad beträffande visum och att arbeta i Sverige, se www.swedenabroad.com