Vilka moderna språk kan mitt barn välja?

IES Uppsala erbjuder spanska och franska och tyska som språkval. Moderna språk är en del av den svenska läroplanen och alla elever förväntas välja ett tredje språk.