Har era skola ett skolbibliotek?

Ja, vår skola har ett skolbibliotek och en bibliotekarie. I skolbiblioteket finns böcker som breddar horisonten, bidrar till kunskap och som lockar till läsning. Biblioteket är också en viktig plats för egenstudier i lugn och ro och för elever som vill läsa sina läxor.