Internationella Engelska Skolan

Uppsala

Internationella Engelska Skolan Uppsala erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Föräldraförening (PTA)

En aktiv föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA) kan bidra på ett positivt sätt till skolans vardag

vårterminens möten och aktiviteter

 

Vecka 16 (15-19 april)
Teacher and Staff Appreciation Days – Rainbow of gratitude.

En vecka av uppskattning och glädje för lärare, personal och elever som avslutas med en pilotomgång av IESU Colour Run för eleverna i åk 4 och 5 den 19 april.

För mer information, gå till PTA:s Facebooksida

15 May

Spring Fair

23 maj

PTA-möte
18.30-19.15
(möteslänk)

Information om aktiviteterna läggs även upp på PTA:s Facebooksida och skickas
ut via SchoolSoft och email.

 

Om oss

Organisationen samarbetar med klassrepresentanter och skolan för att säkerställa att eleverna har de bästa förutsättningarna för att utvecklas och lyckas i skolan. Det är en viktig fokusgrupp som ger alla berörda parter möjlighet att dela tankar och diskutera hur skolan kan bli ännu bättre.

Skolans PTA arrangerar också events som berikar skollivet ytterligare, allt från utbildningsseminarier till olika festligheter.  Kontakta oss via informationen nedan för att gå med i PTA.

PTA:s volontärer arbetar hårt med att vara en inflytelserik röst för alla elever och föräldrar, och aktivt hjälpa till att öka kommunikationen mellan föräldrar och lärare/personal på skolan.

Några initiativ

  • Årlig uppskattning för lärare och personal (Teacher and Staff Appreciation Days)
  • Inbjudna föreläsare (internetsäkerhet, sociala medier, droger, hälsa, mm)
  • Nya bänkar i korridorerna för elever
  • Säkrare busshållplats

 

Medlemskap

Verksamheten finansieras till största delen av medlemsavgifter. För att fortsätta ha en föräldraförening på IESU, vänligen gå med genom att betala medlemsavgiften på 100 SEK per familj.

Betala med Swish till 073-3661214 (Kajsa Bennbom-Lindner, kassör) och ange namn och klass på eleven(eleverna). Om ni inte har swish, kontakta oss via email för alternativ.

 

Möten

PTA träffas varannan månad under läsåret. Mötena är öppna för alla föräldrar till IESU-elever att delta. Skolans rektor är inbjuden och deltar frekvent, vilket ger föräldrarna möjlighet att diskutera aktuella möjligheter/frågor med skolans administration. Om du har förslag på ämnen och/eller vill skicka in frågor för diskussion vid ett kommande möte, skicka dem till oss via email.

Länk för att delta i dessa möten finns ovan och delas även via SchoolSoft inför varje möte.

 

Bli involverad

Att gå med i PTA är ett bra tillfälle för dig att träffa andra föräldrar och att kunna påverka ditt barns upplevelse på IESU.

Vissa aktiviteter är engångsinsatser och andra pågår lite längre. Allt nivå av engagemang är välkommet.

För mer information och/eller för att engagera sig i PTA, vänligen kontakta styrelsen.

Kontaktinformation

iesu.pta@gmail.com
PTA på Facebook

Styrelse 2022-2023

Annica Hultfeldt, Ordförande
Patricia Kenny, Vice ordförande
Veronika Derya, Sekreterare
Kajsa Bennbom-Lindner, Kassör
Anna-Karin Klomp, Styrelsemedlem
Emma Gurnell, Styrelsemedlem