Mitt barn har mycket lätt för sig i skolan. Hur ser ni till att han/hon fortsätter att utvecklas och bibehåller intresset för skolan?

Vi uppmuntrar alla elever att sträva efter att nå sin fulla potential och ser till varje elevs unika talanger och förmågor. Vissa elever behöver svårare utmaningar för att behålla intresset och utvecklas. IES lärare finns alltid närvarande och ser till att kontinuerligt ge nya och ambitiösa mål till dessa elever.  Elever ges tillfälle att att få extra hjälp och stöd utanför den ordinarie undervisningen i alla ämnen. De får möjlighet att fördjupa sig i ett ämne med stöd av läraren, utanför klassrummet. Det är också ett bra tillfälle för elever som vill ha fler utmaningar och som vill utforska hur de kan ta sina studier ytterligare ett steg.