Jag har sökt till en skola och vill flytta över till kön för en annan skola, hur gör jag detta?

Varje skola har sin egen kö och det är inte möjligt att flytta mellan dem. Det är däremot möjligt att stå i kö till flera skolor.