Internationella Engelska Skolan

Sundbyberg

Internationella Engelska Skolan Sundbyberg erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Hej!

Mitt namn är Johanna Bohlin och är skolans nya rektor sedan vårterminen 2024. Efter att ha arbetat inom organisationen i 15 år har jag sett hur vi verkligen kan få varje elev att lyckas utifrån sina förutsättningar genom att ha höga akademiska förväntningar, dagligen sträva efter en trygg och lugn skolmiljö samt lära våra elever att behärska det engelska språket.

Jag tror starkt på en disciplinerad miljö och konceptet "Tough Love". Varje lektion ska ha rutiner, ordning och reda för att eleverna ska kunna inhämta kunskap. Eleverna ska dagligen känna att deras lärare bryr sig, stöttar och tror på dem. Genom att skapa en positiv inlärningsmiljö i vår skola kan våra elever och personal fokusera på de positiva aspekterna av lärande som är fyllda med glädje och kreativitet. Grundskolan ska vara lärorik och intressant för våra elever och det är vi skolpersonal som ser till att skapa de bästa förutsättningarna för varje elevs framtid. Elevrådet är en stor del i detta arbete och jag deltar på varje möte för att lyssna in vad det är mina elever behöver för att må bra och trivas.

Jag har höga förväntningar på min personal och förväntar mig även att alla elever gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Genom att dessutom ha ett gott samarbete tillsammans med vårdnadshavarna och föräldraföreningen kan vi arbeta för att vi ger våra elever möjligheterna att nå sin fulla potential, både akademiskt och socialt.

Mrs Johanna Bohlin
Rektor på Internationella Engelska Skolan Sundbyberg.