Internationella Engelska Skolan

Sundbyberg

Internationella Engelska Skolan Sundbyberg erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Öppettider: 08:00-16:00

Kontaktinformation:

Skolsköterska:

sandra.claesson.sundbyberg@engelska.se

072 014 1613

rebecca.hubinette.sundbyberg@engelska.se

073 447 8262

Skolkurator:

brenda.mcnallan.sundbyberg@engelska.se

072 987 6164

liis.kreegipuu.sundbyberg@engelska.se

076 892 3758

 

Vi har både en förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna. Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst. 

 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.

Du kan hitta information om de olika funktionerna i våra elevhälsoteam på organisationens hemsida, här