Vilket språk använder ni i skolan?

Vi använder svenska och engelska.

För årskurserna F-3 använder vi svenska och vi introducerar engelska gradvis och ger eleverna de verktyg de behöver för att de ska lyckas på de lektioner som de har på engelska.

Cirka hälften av undervisningen i åk 4 till 9 sker på engelska. Lärarna har stor erfarenhet av att lära elever att behärska det engelska språket och det bästa sättet är att dagligen omge sig av det.

Det är inte nödvändigt att tala engelska väl för att börja på skolan. Våra elever lär sig snabbt att behärska engelskan.