Vilka moderna språk kan mitt barn välja?

Vår skola erbjuder spanska och franska. Moderna språk är en del av den svenska läroplanen och alla elever i åk 6 till 9 förväntas välja ett tredje språk.