Hur många elever är det per klass?

I vår skola har vi:

Åk F-3: 2 parallelklasser/åk (28 elever/klass)

Åk 4-5: 3 parallelklasser/åk (30 elever/klass)

Åk 6-9: 3 parallelklasser/åk (32 elever/klass)