Hur kommer mitt barn till och från skolan?

Hur ert barn tar sig till skolan bestämmer ni som familj. En del elever kommer med kommunala transportmedel, andra går eller cyklar och vissa får skjuts.

Vi som skola ger inte ut några busskort/skolskjuts.
All skolskjuts hanteras av Södertälje kommun. Vänligen kontakta dem om ni är intresserade av busskort/skolskjuts.