Följer ni kommunens datum för lov och studiedagar?

Vi har i allmänhet samma läsårsdatum. Studiedagar kommer att variera olika från skola till skola och noteras i början av varje terminen i skolans kalender.