INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Södertälje

Internationella Engelska Skolan Södertälje är en tvåspråkig F-9 skola med en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära sig.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Möt vår personal

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

skolledning

Ledning

Carl Saville

Biträdande rektor Förskoleklass till åk 5

Aida Garib

Tillfällig biträdande rektor åk 6 till 9

Jeff Kelly

Academic Coordinator åk 6 till 9 / Head of Science

Lorayn Emterby

Head of Primary School

Ellen Brown (On leave)

Biträdande rektor åk 6 till 9

Administration och stödfunktioner

Sarah Moldoveanu

Administration / Reception

Michella Qalaili

Administration / Reception

Miia Bergh

Administration / Intag

Said Yachoh

IT / Faciliteter

Nic Mooney

Vaktmästare / Head of House Terra

Elevhälsa

Jamie Davidson

Student Care Coordinator förskoleklass till åk 5

Dayna Douville

Student Care Coordinator åk 6 till 9

Sara Nissan

Skolsköterska Förskoleklass till åk 5

Telefon: 070 970 6818

Izla Onval

Skolsköterska åk 6 till 9

Telefon: 072 164 6779

Stephanie Mankarious

Kurator

Telefon: 070 970 6883

Maria Fenger-Krog

Specialpedagog förskoleklass till åk 3

Ruth Skantze

Specialpedagog åk 4 till 6

Marika Sättberger

Specialpedagog åk 7 till 9

Mikael Elmsäter

Behaviour Coordinator / Social Developer

Isa Seyhan

Social Developer

Joseph Darghagi

Social Developer

Christian Malki

Support elevhälsa / Junior Club

Feryal Issa

Elevvårdsassistent Förskoleklass till åk 3

Daniel Brace

Head of House Coordinator / Elevassistent

James Dmitre Johansson

Elevassistent / Head of House Ignis

David Eliasson

Elevassistent / Fritids

Estetiska ämnen

Emma Eyre

Head of Aesthetics / Lärare bild åk 7 till 9

Judith Kangas

Lärare musik åk 1 till 4 / Lärare engelska åk 1 till 3

Alexandra MacDonald

Head of Year 5 / Lärare syslöjd & bild åk 4 till 5

Jaime Miller

Lärare hemkunskap åk 5 till 9

Jacobus Schutte

Lärare träslöjd åk 6 till 9

Caterina Calo

Lärare musik åk 6 till 9

Aguas Santas Navarro

Lärare syslöjd åk 6 till 9

Engelska och moderna språk

Alexandra Afram

Lärare engelska åk 6 och 7

Matematik

Elaine Schutte

Lärare åk 4 och 5

Borhane DeGaichia

Lärare åk 4 och 6

Amanda Ichoaa

Lärare åk 4 till 6

Eduard Agusti-Turmo

Head of Year 8 / Lärare åk 8

Idrott och hälsa

Tao Flood

Lärare idrott åk 1 till 4

Sofia Thunstam

Lärare åk 5 till 7

Grant Clunie

Lärare åk 8 och 9

NO

Jeff Kelly

Academic Coordinator åk 6 till 9 / Head of Science

Andreas Hanna

Lärare NO åk 4 och 5 / Lärare bild åk 4

Armaghan Ziaei

Lärare Year 5 to 9

Erin Workman

Head of Year 7 / Lärare NO åk 6 och 7

Nurhan Walid

Lärare åk 8 och 9

SO

Sanharib Shemoun

Head of Social Science / Lärare åk 7

Katrin Jumaa

Lärare SO åk 4 och 5 / Lärare svenska åk 4

Navpreet Kaur (on leave)

Head of Year 6 / Lärare åk 6

Abeer Alkhameesi

Lärare åk 6

Sarah Saliba

Lärare åk 8 och 9

Svenska

Hanna Randal

Head of Swedish / Lärare åk 7 och 9

Fanny Björkman

Head of Year 4 / Lärare åk 4

Mathilda Åsell

Lärare svenska åk 4 och 5 / Head of House Ventus

Katrin Jumaa

Lärare SO åk 4 och 5 / Lärare svenska åk 4

Laura Zaki

Lärare åk 5, 6 och 8

Förskoleklass till åk 3

Christine Issa

Head of Förskoleklass and Year 1 / Lärare svenska åk 2

Sara Kandela

Head of Year 2 och 3 / Lärare matematik och NO åk 3

Mirna Matti (on leave)

Klasslärare förskoleklass

Bobil Koc

Klasslärare förskoleklass / Head of House Aqua

Celina Darwich

Klasslärare förskoleklass

Madelena Somi

Lärare NO, SO och matematik åk 1

Judith Kangas

Lärare musik åk 1 till 4 / Lärare engelska åk 1 till 3

Tao Flood

Lärare idrott åk 1 till 4

Fatma Ghrissi

Lärare svenska, SO och syslöjd åk 2

Natalia Reshetnik

Lärare matematik och craft åk 2 / Fritids

Fai Salman

Lärare svenska och SO åk 3

Madeleine Johansson

Fritids Koordinator / Support svenska åk 1

Excel Agba

Support åk 1 / Fritids

Luciano Seyhan

Support idrott åk 2 och 3 / Fritids

Ilona Akkaya

Support svenska åk 3 / Junior Club

Tess Persson

Junior Club Koordinator / Support matematik åk 3

Fritids och Junior Club

Madeleine Johansson

Fritids Koordinator / Support svenska åk 1

Tess Persson

Junior Club Koordinator / Support matematik åk 3

Luciano Seyhan

Support idrott åk 2 och 3 / Fritids

Christian Malki

Support elevhälsa / Junior Club

Ilona Akkaya

Support svenska åk 3 / Junior Club

Excel Agba

Support åk 1 / Fritids

Natalia Reshetnik

Lärare matematik och craft åk 2 / Fritids

David Eliasson

Elevassistent / Fritids

Houses

Daniel Brace

Head of House Coordinator / Elevassistent

Bobil Koc

Klasslärare förskoleklass / Head of House Aqua

James Dmitre Johansson

Elevassistent / Head of House Ignis

Nic Mooney

Vaktmästare / Head of House Terra

Mathilda Åsell

Lärare svenska åk 4 och 5 / Head of House Ventus