Internationella Engelska Skolan

Skellefteå

Internationella Engelska Skolan Skellefteå erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR PTA

Föräldraförening (PTA)

En aktiv föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA) kan bidra på ett positivt sätt till skolans vardag

Vår PTA arbetar med klassrepresentanter och skolan för att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna att trivas och lyckas i skolan. Det är en viktig fokusgrupp som låter alla inblandade dela idéer och diskutera hur vår skola kan bli ännu bättre.

Vår PTA arrangerar även evenemang somberikar skollivet ytterligare, allt från utbildningsseminarier till fester för eleverna och resor. 

Om du är intresserad av att gå med i PTA vänligen maila: pta.iesskelleftea@gmail.com