Hur väl lär sig era elever behärska det Svenska språket och kulturen när Engelska används som undervisningsspråk hälften av tiden?

Våra skolor är tvåspråkiga och vi tror på vikten av att lära sig behärska båda språken, vilket är anledningen till att hälften av undervisningen genomförs på Svenska. Det Engelska språket är nyckeln till världen men det viktigt att eleverna också bemästrar det Svenska språket, vilket är ett viktigt redskap för någon som vill leva, arbeta och integreras i det Svenska samhället. 


Resultaten i de nationella proven i Svenska för IES elever är också över det nationella genomsnittet, som de även är i de andra kärnämnena, vilket visar att våra elever behärskar båda språken.

Vi firar den Svenska kulturen samtidigt som vi plockar delar av traditioner från andra Engelsktalande länder -  såsom vårt hus-system och att eleverna har på sig traditionella examenskläder och examen hattar när de går ut 9:an.