Hur kommer mitt barn till och från skolan?

Hur våra elever kommer till och från skolan är upp till deras föräldrar och vårdnadshavare. Vissa elever använder sig av lokaltrafiken, vissa går eller cyklar och andra blir skjutsade av sina föräldrar/vårdnadshavare.