Vi har förstått att vi får regelbundna rapporter om hur det går för vårt barn redan från årskurs fyra. Hur fungerar detta?

Vi kommer löpande att bevaka ert barns utveckling och skicka skriftliga bedömningar om hur de utvecklas till er som föräldrar. Betyg är obligatoriskt enligt skollagen för årskurserna 6 till 9 och dessa ges terminsvis.

Vi har utvecklingssamtal varje termin. Du bokar tid via SchoolSoft. Ni bestämmer om utvecklingssamtalet skall hållas på skolan eller digitalt.