INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Örebro

Internationella Engelska Skolan Örebro erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

IES skolor är avgiftsfria. Våra skolor finansieras på samma sätt som kommunala skolor, det vill säga  genom skatten och skolpengssystemet.

Barn som har fått erbjudande om en plats kommande höst blir inbjudna till en introduktionsdag. Det innebär ett tillfälle att i några timmar prova på hur det är att gå i en IES-skola och träffa sina nya klasskamrater och mentorer.

Att besöka en av våra skolor är ett utmärkt sätt att få en känsla för hur vi utbildar eleverna och den anda som präglar skolan. Om du önskar besöka IES Örebro skicka e-post till info.orebro@engelska.se.
För tillfället tar vi inte emot besök under ordinarie skoldagar p.g.a COVID-19.