Vi har förstått att vi får regelbundna rapporter om hur det går för vårt barn redan från årskurs fyra. Hur fungerar detta?

Vi kommer löpande att bevaka ert barns utveckling och skicka skriftliga bedömningar om hur de utvecklas till er som föräldrar. Betyg är obligatoriskt enligt skollagen för årskurserna 6 till 9 och dessa ges terminsvis. Därutöver återkopplar vi även i mitten av varje termin.

För elever i årskurs 4 och 5 återkopplar vi skriftligt till elever och föräldrar regelbundet.  Vi har utvecklingssamtal två dagar i början av varje termin. Skolan har ingen undervisning under dessa dagar, och föräldrarna blir inbjudna till möte med sina barns mentorer. De kan också boka in möten med andra lärare som de vill träffa.