Vilken plats i kön har mitt barn?

Vi förstår att att du vill få besked om ditt barn har fått plats så snabbt som möjligt, men det är svårt att ge ett precist svar innan skolan har avslutat antagningsprocessen. Vi erbjuder platser baserat på det datum då eleven anslutit sig till kön, men vi tar också hänsyn till syskonförtur.

Vi uppdaterar hemsidan med aktuell information om antagningsprocessen, och skriver då ut ködatum för de som blivit erbjudna plats.