Behöver jag bekräfta min köplats varje år?

Vi kommer att mejla dig med köuppdateringar när du står i kön. Du behöver svara på dessa. Om du inte gör det kan det hända att du blir borttagen från kön - det kommer alltid stå tydligt i mejlen. Detta är för att säkerställa att vi har korrekta kontaktuppgifter, samt att de som står i kön fortfarande är intresserade.