Internationella Engelska Skolan

Lund

Internationella Engelska Skolan Lund erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9. Skolan ligger i vackra S:t Lars parken.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Föräldraförening (PTA)

En aktiv föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA) kan bidra på ett positivt sätt till skolans vardag

Förälder Lärare Föreningen (PTA - Parent Teacher Association) består av klassrepresentanter som ska föra vårdnadshavarnas talan. Vi träffas några gånger under terminen. Schemat finns på SchoolSoft. Information kring möten samt protokoll publiceras också på SchoolSoft. Under möten får vi bland annat information från skolledningen och inbjudna gäster.

Vid PTAs möten utbyts information om vad som händer på skolan och vilka aktiviteter som är på gång. Klassrepresentanten tar upp saker som föräldrar undrar över, tycker och tänker om sådant som rör skolan.

PTA arbetar för att elevernas tid på skolan ska bli ett fantastisk minne för livet och att föräldrarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i skolans utveckling.

Besök oss gärna på Facebook: PTA IES Lund

PTA har också en emailadress: pta.ieslund@gmail.com.

PTAs styrelse 2023/2024 består av:

Henrik Norinder - ordförande (elev i åk 6)

Annika Sällvik - vice ordförande (elev i åk 8)

Maria Weineisen - kassör (elev i åk 9)

Cecilia Noretoft  - styrelseledamot (elev i åk 6)

Camilla Kampf - styrelseledamot (elev i åk 7)

Deborah Jakobsson Hastrup - styrelseledamot (elever i åk 5,7,8)

Kata Sjöstedt - styrelseledamot (elev i åk 7)

Otto Thott - styrelseledamot (elev i åk 5 and 8)

Mathias Dümmatzen - styrelseledamot - (elev i åk 9)

Yoshiko Kitagawa Jönsson - styrelseledamot (elev i åk 7)