Internationella Engelska Skolan

Lund

Internationella Engelska Skolan Lund erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9. Skolan ligger i vackra S:t Lars parken.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Om vår skola

Bibliotek

Vårt bibliotek är en välkomnande och lugn plats dit eleverna kan komma för att läsa, studera eller göra sina läxor

Images

Hitta hit: 2 våningen

Öppettider: 8.00-16.00

Kontakt: Ms. Svensson

Här på IES i Lund  har vi ett nytt och fint skolbibliotek som erbjuder eleverna skön- och facklitteratur på främst svenska och engelska. Det finns även några titlar på spanska, franska och tyska. Böckerna är indelade i olika ämneskategorier samt efter vilket språk de är skrivna på.

Eleverna ansöker om ett lånekort och ansvarar för att följa reglerna som finns. Utlåning och återlämning sker i en lånestation där låntagaren skannar sitt lånekort samt sin bok och får ett kvitto med angivet återlämningsdatum.  

Skolbiblioteksrådet ger eleverna möjlighet till delaktighet. Klassrepresentanterna möts regelbundet för olika aktiviteter i skolbiblioteket. 

Varmt välkomna till skolbiblioteket!