Internationella Engelska Skolan

Lund

Internationella Engelska Skolan Lund erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9. Skolan ligger i vackra S:t Lars parken.

ANSÖK

Om vår skola

Bibliotek

Vårt bibliotek är en välkomnande och lugn plats dit eleverna kan komma för att läsa, studera eller göra sina läxor

Images

Hitta hit: 2 våningen

Öppettider: 8.00-16.00

Kontakt: Ms. Svensson

Här på IES i Lund  har vi ett nytt och fint skolbibliotek som erbjuder eleverna skön- och facklitteratur på främst svenska och engelska. Det finns även några titlar på spanska, franska och tyska. Böckerna är indelade i olika ämneskategorier samt efter vilket språk de är skrivna på.

Eleverna ansöker om ett lånekort och ansvarar för att följa reglerna som finns. Utlåning och återlämning sker i en lånestation där låntagaren skannar sitt lånekort samt sin bok och får ett kvitto med angivet återlämningsdatum.  

Skolbiblioteksrådet ger eleverna möjlighet till delaktighet. Klassrepresentanterna möts regelbundet för olika aktiviteter i skolbiblioteket. 

Varmt välkomna till skolbiblioteket!