Internationella Engelska Skolan

Landskrona

Internationella Engelska Skolan erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Välkommen till den Internationella Engelska Skolan i Landskrona. Skolan öppnade sina dörrar under läsåret 17-18 och välkomnade nästan 600 elever från årskurs F-9. Det som utmärker vår skola är att vi drivs av starka värderingar där utbildning och upplysning är framgångsfaktorer för att våra unga människor ska lyckas i framtiden. Allt arbete vi utför i skolan bygger på tre starka pelare:

1. Att säkerställa en lugn och trygg lärmiljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.

2. Att eleverna ska lära sig att fullt ut behärska det engelska språket - vi tror att engelska är nyckeln till världen!

3. Att varje enskild elev måste uppfylla höga akademiska förväntningar, oavsett elevens bakgrund, för att nå sin fulla potential.

För mig är det viktigt att alla på skolan, både elever och personal, har möjlighet att trivas, känna sig trygga och tro på sig själva. Hörnstenen är delaktighet där alla känner sig sedda, hörda och har möjlighet att påverka. För mig är det viktigt att lyssna på de behov som finns bland elever och personal för att skapa en optimal miljö. För att hjälpa mig har jag ett kompetent och fantastiskt team bestående av lärare, fritidspersonal, elevassistenter, elevhälsoteam, administrativ personal, elever och vårdnadshavare. Att möta dessa människor dagligen är både berikande och mycket energigivande.

Det är tillsammans som vi skapar underverk och utveckling - alla bidrar!

Om du vill vara en del av vår skoldag är du välkommen att kontakta oss!

Truls Katzler
Rektor