Internationella Engelska Skolan

Kungsbacka

Internationella Engelska Skolan Kungsbacka erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Föräldraförening (PTA)

En aktiv föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA) kan bidra på ett positivt sätt till skolans vardag

Vårt uppdrag

PTA är en ideell förening och en resurs för både elever, familjer och skola. Vårt uppdrag är att uppmuntra och stödja en positiv skolmiljö genom att länka samman hem, skola och samhälle.
Målet är att förstärka varje elevs utveckling och inlärningsupplevelse.


Hur gör vi detta?

• Genom att främja ett engagemang för föräldrar och vårdnadshavare i skolans verksamhet
• Genom att skapa en stark skolanda med hjälp av engagemang från hemmen i olika skolevenemang
• Genom att samla in pengar för att finansiera skolevenemang och andra aktiviteter
• Genom att erbjuda en plattform för föräldrar/vårdnadshavare att lyfta relevanta frågor

PTA organiserar aktiviteter och evenemang för både familjer och elever under skolåret. Vissa av dem är till för att samla in pengar men flera av dem är mest till för att ha roligt och lära känna varandra bättre. Varje skolår kan ha olika typer av aktiviteter men några exempel är:

• Spring Fair
• Elev-disco
• LAN-kvällar
• Internationell matmarknad
• Sociala aktiviteter för elever i starten av skolåret
• Språkkafé för föräldrar och skolpersonal

 

Hur kan jag stödja PTA?

Föräldrar och vårdnadshavare har en stor påverkan på barnens framgång i skolan. Att engagera sig och bli aktiv i PTA är ett sätt där du kan göra skillnad och bli involverad. PTA på IES i Kungsbacka strävar efter att ha minst en PTA representant bland föräldrarna i varje klass. Detta kan antingen vara en kassförälder eller en resurs utöver klassföräldern.


Hör av dig till oss om har frågor eller om du vill engagera dig i PTA:
ptaboardkungsbacka@gmail.com