Internationella Engelska Skolan

Kungsbacka

Internationella Engelska Skolan Kungsbacka erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Management

Eva Ingelsten

Biträdande rektor F-3

Daniel Bailey

Biträdande rektor 4-9

Emma Ribbefors

Akademisk Manager

Administration

Karin Amnäs

Administratör

Camilla Jörsved

Receptionist

Anna-Karin Klingberg

Cover coordinator

Jenny Bailey

Bibliotikarie & Media

Argyro Soumpourlou

IT Ansvarig

Padraig Larkin

Vaktmästare

Mattias Jörsved

Fritidsledare, Vaktmästare

Elevhälsa

Jenny Murdvee

Skolsköterska

Monika Magnusson

Skolsköterska

Anna Bräutigam

Specialpedagog

Katherine Pearson

Specialpedagog

Aivi Eklund

SYV, Mentor 6B

Melanie Fournier

Elevens Val, Mentor 9A

Lärare F-3

Hanna Ahlström

Lärare, Mentor FA

Josefin Keenan

Ansvarig årskurs F, Lärare, Mentor FB

Maria Rytinki

Lärare, Mentor FC

Karolina Esst

Lärare, Mentor 1A

Trudie Boogaard

Lärare, Mentor 1A

Marie-Paule Tylegård

Ansvarig årskurs 1, Lärare, Mentor 1B

Bea Klintemark

Lärare, Mentor 1B

Renata Petrin

Lärare, Mentor 1C

Anna-Lena Erlandsson

Lärare, Mentor 1C

Camellia Whiting

Lärare, Mentor 2A

Katarina Ågerup

Lärare, Mentor 2A

Sofie Erlandsson

Lärare, Mentor 2B

Louise De Kock

Lärare , Mentor 2B

Malin Rosendahl

Ansvarig årskurs 2, Lärare, Mentor 2C

Kitty Waters

Ansvarig årskurs 3, Lärare, Mentor 3A

Olivia Rosendahl

Lärare, Mentor 3A

Bianca Low

Lärare, Mentor 3B

Madeleine Celik

Lärare, Mentor 3B

Anna-Karin Johansson

Lärare, Mentor 3C

Maddeline Collings

Lärare, Mentor 3C

Fritids F-1

Antigoni Thamnidou

Co-mentor FA, Fritidsledare Årskurs F

Amalia Tsaganou

Co-Mentor FB, Fritidsledare

Charlotta Hedqvist

Co-Mentor FC, Fritidsledare

Madelene Engström

Ansvarig Fritids F-1, Fritidsledare

Erik Andersson

Fritidsledare

Gordon McPherson

Fritidsledare

Natascha Jensen

Fritidsledare

Lindsy Eklof

Fritidsledare

Stefan Plomgren

Fritidsledare

Robin Hermansson

Fritidsledare

Fritids 2-6

Kelsey Wilson

Ansvarig fritids 2-3, Fritidsledare, Lärare Slöjd

Danielle Prendergast

Fritidsansvarig årskurs 4-6,Fritidsledare

Stephanie Forsell

Fritidsledare

Mattias Jörsved

Fritidsledare, Vaktmästare

Joakim Pettersson

Fritidsledare

Zahra Tavakkoli

Fritidsledare

Elias Hantin

Fritidsledare

LÄRARE

Engelska

Konstantinos Kellis

Ämnesansvarig Engelska, lärare Engelska, Mentor 7C

Jessica Nimström

Lärare Engelska, Mentor 7B

Madeleine Berner Thorsell

Lärare Engelska / Spanska, Mentor 9B

Zelene Asplind

Lärare, Mentor 4A

LÄRARE

Estetiska Ämnen

Kristina Johansson

Ansvarig estetiska ämnen, Lärare Bild, Mentor 7A

Lia Segade Valdes

Lärare Spanska / Bild, Mentor 8B

Arwend Delewi

Lärare SO / Musik, Mentor 5A

Josephine Ross

Lärare Slöjd, Mentor 5C

Sarah Stedman

Lärare Hemkunskap / Slöjd, Mentor 5B

Angelo Visitacion

Lärare Matematik / Hemkunskap, Mentor 9C

Angus McPherson

Ansvarig årskurs 8-9, Lärare Teknik, Mentor 8A

Saida Hamidovic

Lärare Matematik / Teknik, Mentor 4B

LÄRARE

Matematik

Elpida Pavlitsevits

Ämnesansvarig Matematik, Lärare Matematik, Mentor 4B

Natasha Pavlitsevits

Lärare Matematik, Mentor 6A

Angelo Visitacion

Lärare Matematik / Hemkunskap, Mentor 9C

Teresa Parra

Lärare Matematik, Mentor 8C

Saida Hamidovic

Lärare Matematik / Teknik, Mentor 4B

LÄRARE

Moderna språk

Charikleia Vasilakou

Ämnesansvarig Moderna Språk, Lärare Franska, Mentor 9C

Ilka Symanzik

Lärare Tyska / Idrott, Mentor 8A

Madeleine Berner Thorsell

Lärare Engelska / Spanska, Mentor 9B

Lia Segade Valdes

Lärare Spanska / Bild, Mentor 8B

LÄRARE

Idrott

Rebecca Johansson

Ämnesansvarig Idrott, Lärare Idrott, Mentor 8B

Ruhan De Kock

Lärare Idrott / Slöjd, Mentor 6C

Zoltan Pal

Idrottslärare, Elevassistent

Ilka Symanzik

Lärare Tyska / Idrott, Mentor 8A

Luke Springall

Lärare Idrott

LÄRARE

NO

Claire Jones

Ämnesansvarig Naturkunskap,Lärare Naturkunskap, Mentor 4C

Daine Horstman

Ansvarig årskurs 6-7, Lärare Naturkunskap, Mentor 6A

Oscar Chiang

Lärare NO, Mentor 5A

LÄRARE

SO

Johanna Löfvenius

Ämnesansvarig Samhällskunskap, Lärare Samhällskunskap, Mentor 8A

Dominic Strandqvist

Lärare SO, Mentor 6C

Nils Gop

Lärare SO, Mentor 7A

Saron Ghebremichael

Ansvarig årskurs 4-5, Lärare Svenska / SO, Mentor 5C

Arwend Delewi

Lärare SO / Musik, Mentor 5A

LÄRARE

Svenska

Jessica Hollbjär

Ämnesansvarig Svenska, Lärare Svenska, Mentor 4C

Kristin Ryberg

Lärare Svenska, Mentor 8C

Gemma Melin

Lärare Svenska, Mentor 7B

Saron Ghebremichael

Ansvarig årskurs 4-5, Lärare Svenska / SO, Mentor 5C

Anna Williamsson

Lärare Svenska, Mentor 6B

LÄRARE

Svenska som andraspråk

Mary Aghaei

Lärare SVA, Mentor 4A

Charikleia Vasilakou

Ämnesansvarig Moderna Språk, Lärare Franska, Mentor 9C

Elevassistenter

Sara Frennberg

Elevassistent, Mentor 4A

Jillian Rider

Teacher Slöjd / Engelska, Elevassistent, Mentor 4A

Christian Sugiardjo

Elevassistent

Zoltan Pal

Idrottslärare, Elevassistent