Internationella Engelska Skolan

Kista

Internationella Engelska Skolan Kista erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever kan lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Kära medlemmar i IES Kistas gemenskap - Vårdnadshavare och elever, förflutna, nuvarande och framtida.

Det är en stort nöje att få välkomna er till IES Kista, som är ett livfullt och mångfaldigt utbildnings center, beläget i hjärtat av Kista. Sedan öppningen 2015, har vi som IES skola strävat efter att möta våra elevers utbildningsbehov genom att bygga vidare på de grunder som IES etablerade för mer än 25 år sedan. Tvåspråkighet, genuina kunskaper i att behärska det engelska språket samt en hög akademisk nivå, allt inom en trygg och lugn studiemiljö, är kärnan för oss och det vi strävar efter att ge alla våra elever. 

Belägen i en internationellt berömd byggnad, som en gång var ett hem för IBM och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), erbjuder IES Kista en pedagogisk verksamhet med ett stort antal olika utbildningsaktiviteter varje dag. Idag har skolan fler än 900 elever i åldrarna 10-16 (årksurs 4-9) samt 100 anställda. Andra skolor menar att de är internationella, men det faktum att IES Kista har fler än 40 olika modersmål i skolan och personal som kommer från alla kontinenter på jorden (med undantag för Antarktis - hittills), gör att vi känner att vår skola verkligen lever upp till vårt namn.  

Utbildningsmässigt levererar vi den svenska läroplanen i en tvåspråkig miljö. Vår utbildningsfilosofi bygger på att möta varje elev med vänlighet och en tro på att alla elever kan göra bra ifrån sig om de får rätt förutsättningar och möjligheter. Om det finns hinder i lärandeprocessen är det vår uppgift att ta bort dem. Vi tror starkt på baskunskaper i alla kärnämnen och “kulturellkompetens” (cultural literacy). Vårt mål är att säkerställa att alla våra elever kan nå sin fulla potential och bli goda samhällsmedborgare, både när det gäller den akademiska och den sociala biten. Vi arbetar hårt för att alla våra elever ska vara medvetna om vilka möjligheter som finns när det gäller framtida utbildningar och karriärvägar. De enda begränsningarna för våra elevers möjligheter bör vara deras fantasi, och vårt mål är att hjälpa våra elever att "drömma stort" (dream big).

Om ni redan är en del av vårt IES Kista gemenskap ser jag fram emot att träffa er personligen vid nästa tillfälle. Om ni är en blivande förälder och är intresserad av att veta mer om vår skola, kontakta oss gärna direkt.

Vänliga hälsningar,

 

Jörgen Smederöd, Rektor IES Kista

Images

Jörgen Smederöd, Rektor IES Kista