Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Ledning

Ms. Sjöbom

Assisterande Rektor - Junior School

Mr. Thelning

Assisterande Rektor - Senior School

Mr. Zetterman

Academic Coordinator

Administration

Ms. Hansson

Administratör

Ms. Gustafsson

Skolsekreterare - Senior School

Ms. Molander

Skolsekreterare - Junior School

Mr. Dehlin

Byggnadsansvarig

Elevhälsa

Ms. Bolund

Skolsköterska 7-9

Ms. Von Schantz

Skolsköterska 4-6

Ms. Ellström

Specialpedagog

Ms. Appelgren

Studievägledare

Mr. Bajonett

Pedagogical Facilitator - Senior School

Ms. Hedengran

Pedagogical Facilitator - Junior School

Ms. Lyberg

Student Care Manager

Lärare

Mr. Olsén

Sped Coordinator

Ms. Alexandropoulou

Bibliotekarie

Aktivitetsledare

Mr. Lang

Aktivitetsledare

Ms. Dusanic

Aktivitetsledare

Ms. Norman

Aktivitetsledare

Mr. Sandi

Aktivitetsledare

Mr. Kennedy

Activity Director