Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Ledning

Ms. Sjöbom

Assisterande Rektor - Junior School

Mr. Thelning

Assisterande Rektor - Senior School

Mr. Zetterman

Academic Coordinator

Ms. Lyberg

Student Care Manager

Administration

Ms. Hansson

Administratör

Ms. Gustafsson

Skolsekreterare - Senior School

Ms. Molander

Skolsekreterare - Junior School

Mr. Dehlin

Byggnadsansvarig

Elevhälsa

Ms. Bolund

Skolsköterska 7-9

Ms. Andersson

Skolsköterska 4-6

Ms. Gumaelius

Speciallärare

Ms. Appelgren

Studievägledare

Mr. Bajonett

Pedagogical Facilitator - Senior School

Ms. Hedengran

Pedagogical Facilitator - Junior School

Lärare

Ms. Alexandropoulou

Bibliotekarie

Aktivitetsledare

Mr. Sandi

Aktivitetsledare

Mr. Kennedy

Activity Director