Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Föräldraförening (PTA)

En aktiv föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA) kan bidra på ett positivt sätt till skolans vardag

PTA IES Karlstad - styrelsen

Ordförande Jessica Eriksson
Vice ordförande tillika kassör Maria Arnljots
Sekreterare Anna Ehrencrona
Ledamot Carin Skarman

 

Organisationen samarbetar med klassrepresentanter och skolan för att säkerställa att eleverna har de bästa förutsättningarna för att utvecklas och lyckas i skolan. Det är en viktig fokusgrupp som ger alla berörda parter möjlighet att dela tankar och diskutera hur skolan kan bli ännu bättre. Varje termin träffar PTA skolans rektor och tillsammans diskuterar de viktiga frågor. 

Skolans PTA arrangerar också evenemang som berikar skollivet ytterligare, allt från "Parent Café" med olika teman och vår traditionella julbasar och även andra temadagar som idrottsdagar.

 

Om du är intresserad av att gå med i vår PTA, kontakta oss på: pta.ies.karlstad@gmail.com

Images

Nyliga händelser

Torsdag 15/2 höll vi ett Föräldracafé om våldsbejakande extremism där vi hade uppslutning av närmare 80 vårdnadshavare!