Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 september 16

Uttalande med anledning av artikel i NWT 2023-09-14

Med anledning av gårdagens artikel i NWT, vill Internationella Engelska Skolan tydliggöra följande:

Allt som refereras i artikeln har ingått i vår externa utredning, som även omfattat intervjuer och granskat skolans dokumentation och agerande. Alla uppgifter i dokumentet som artikeln nämner har följts upp. Alltså kvarstår vår bedömning av ledningsgruppens agerande och krishantering i Karlstad och av omständigheterna kring den nu häktade personen. IES har fullt förtroende för personalen och ledningen, som fortsätter att navigera skolan genom denna svåra tid.

Med anledning av rapporteringen, vill vi också tydliggöra att relationen mellan rektor och biträdande rektor var känd av Huvudman och har ingen koppling till brottet eller dess hantering - även detta har utretts. Den omorganisation som gjordes, där biträdande rektor fick ny chef, var planerad sedan tidigare och gjordes med anledning av den personliga relationen.

Medierapporteringen får konsekvenser. Det har skrivits över 180 artiklar sedan mitten av april. Vi har 700 elever och 80 medarbetare som går till skolan och jobbet varje dag. En del av eleverna är brottsoffer. Det finns också före detta elever som är brottsoffer. De vill tillsammans med sina familjer kunna välja hur de ska bearbeta sitt trauma. Många uttrycker att de försöker gå vidare, och medierapporteringen påverkar detta.

Rapporteringen får även konsekvenser för våra medarbetare, inte minst skolledningen. De utsätts för hot och skadegörelse. Rykten, personangrepp och rent förtal sprids i tidningarnas kommentarsfält och i sociala medier, med anklagelser om att ha skyddat en pedofil. Detta är oacceptabelt och alla brott polisanmäls.

Vi vill uppmana alla att agera respektfullt och med omtanke om sina medmänniskor.