Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 maj 17

Information från Internationella Engelska Skolan

Huvudmannen Internationella Engelska Skolan (IES) har fattat beslut att genomföra en utredning med oberoende extern expertis med anledning av händelserna på IES Karlstad. Utredningen kommer att granska skolans agerande - bakåt i tiden, eventuella nya uppgifter som kan komma att rapporteras in nu, och hur skolan hanterat den pågående krisen.

En utredning är av yttersta vikt för att kunna återupprätta förtroendet i Karlstad. Har fel begåtts, kommer huvudmannen självklart vidta åtgärder. Har man agerat korrekt, är det viktigt att det också kommer fram.

Arbetet med att stötta elever, föräldrar och skolans personal, som har pågått sedan fredagen den 12 maj, har fortsatt även idag, onsdag. Skolan har haft kvalificerad, erfaren, extrainsatt personal på plats, i form av kuratorer och särskilda krisstödjare samt omfattande stöd från huvudkontoret hela veckan. Åldersanpassade samlingar har hållits för eleverna. Varje klass har fått möjlighet att anonymt lämna in frågor och tankar till skolledningen via elevrådet. Alla elever som velat prata med en kunnig vuxen har kunnat göra det, enskilt eller tillsammans med en vårdnadshavare. Föräldrar har tagits emot på skolan och per telefon, för samtal med skolledningen eller med krisexperter. Stöd för elever kommer även fortsatt finnas tillgängligt, så länge behov finns. Huvudmannens och skolans bedömning är att krisstödet som satts in på skolan har fungerat bra.