Vilka moderna språk kan mitt barn välja?

Vår skola erbjuder spanska och franska och i årskurs 8 och 9 finns även tyska som språkval.Moderna språk är en del av den svenska läroplanen och alla elever förväntas välja ett tredje språk.