När kommer vi få erbjudande om en plats?

De flesta av våra skolor påbörjar antagningen i början av hösten året innan.  . Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på olika faktorer som till exempel om det finns syskon i skolan, hur många personer har ansökt innan er eller hur snabbt vi får svar från  de familjer som blivit erbjudna en plats.