Mitt barn har mycket lätt för sig i skolan. Hur ser ni till att han/hon fortsätter att utvecklas och bibehåller intresset för skolan?

Vi uppmuntrar alla våra elever att nå sin fulla potential och inser att varje barn har unika talanger och förmågor. Vissa elever behöver en större utmaning för att hålla sitt intresse och hjälpa dem att utvecklas. Lärarna på IES Järfälla hjälper alltid eleverna att sätta nya och ambitiösa mål och få ut det mesta av sin entusiasm eller talang.

Eleverna ges möjlighet att få extra hjälp och stöd utanför ordinarie lektioner i alla ämnen. De har chansen att återkomma till vilket ämne som helst mer i detalj med sin lärare, utanför lektionstid. Dessa "support-lektioner" kan också vara ett perfekt tillfälle att utforska vad som är möjligt om de skulle vilja ta sina studier vidare.