Internationella Engelska Skolan

Järfälla

Internationella Engelska Skolan i Järfälla erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 5 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2022 oktober 01

Information om antagningsprocessen

Oktober
Mail om att registrera syskonförtur sänds ut till alla vårdnadshavare med barn i åk 5-8 på skolan. Syskonförtur kan bara tillämpas om barnen går på skolan samtidigt.

November
Utskick av inbjudan till informationskväll har sänts ut till de barn som står längst fram i kön i åk 5 och 6. Skolan bjuder in fler barn än de platser som finns att erbjuda vilket betyder att en inbjudan inte är en garanti om plats.

Efter Informationskvällen sänds antagningspaket ut till de 62 som står längst fram i kön i åk 6 respektive åk 5. Paketet innehåller datum för sista svarsdag. Om svar ej inkommit till detta datum antar skolan att intresse av plats på skolan ej finns och nästa barn på tur kontaktas med erbjudande om plats.


December
Skolan sammanställer svarsfrekvens och nästa steg i antagningsprocessen startar, genom att nästa barn på tur kontaktas med erbjudande om plats. Denna process pågår sedan till alla platser till nästa läsår i åk 5 och 6 är tillsatta.

Images