INTERNATIONALLA ENGELSKA SKOLAN

Hässleholm

Internationella Engelska Skolan Hässleholm är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2022 augusti 31

Vårt Elevråd

Onsdagen den 31 augusti höll elevråd sitt första möte för terminen. Årets mål är att öka våra elevers röst när det gäller skolverksamhet, elevsäkerhet och den framtida utvecklingen av vår skola.

Images

Onsdagen den 31 augusti höll vår elevråd sitt första möte för året. Vi har bildat vår ledargrupp och börjat planera för året. Varje klass har två representanter i förbundet och sex av våra elever har tagit på sig ledarrollerna för förbundet. Håll utkik för mer information under året.