Är det nödvändigt att mitt barn talar engelska väl redan när det börjar på skolan?

Det är inte nödvändigt att tala engelska väl för att börja på skolan. Våra elever lär sig snabbt att behärska engelskan. Upp till hälften av vår undervisning sker på engelska. Vi har stor erfarenhet av att lära elever att behärska det engelska språket och det bästa sättet är att dagligen omge sig av det.