Hur ser antagningsprocessen ut?

Processen med elevintag påbörjas året innan eleverna börjar i årskurs 4. Under höstterminen kontaktar vi alla i kön för att bekräfta deras fortsatta intresse av att stå i kön och börja i årskurs 4.

Om ni av någon anledning inte längre vill ha en plats för årskurs 4 men fortfarande vill stå i kön är detta er chans att uppdatera er ansökan med ett nytt startår. När en plats har erbjudits kan ni inte längre ändra startåret.

I januari erbjuder vi platser till de första 96 barnen i kön för årskurs 4. Därefter fortsätter intagningsprocessen under hela våren. Vi skickar ut nya erbjudanden så snart vi får bekräftelse på att ett platsanbud har avböjts.

Senare på våren påbörjar vi antagningsprocessen för årskurserna 5-9 beroende på tillgängliga platser det kommande året.

För att säkerställa att vi når alla personer i kön använder vi olika kommunikationsmetoder när vi skickar ut erbjudanden. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att kontaktinformationen är uppdaterad.

För mer information om aktuell status för antagningsprocessen är du välkommen att kontakta oss via admissions.hasselby@engelska.se.