Hur ser antagningsprocessen ut?

Processen för elevintaget startar året innan de börjar årskurs 4. Under höstterminen når vi ut till alla i kön för att säkerställa att de A, vill stå i kö och B, fortfarande är intresserade av att börja i årskurs 4.

I januari skickar vi ut erbjudanden om placering till de första 96 barnen i kön. Därefter är intaget en pågående process under våren och vi skickar ut nya erbjudanden så snart vi har fått bekräftelse på att någon avböjt ett erbjudande.

För att säkerställa att vi når alla i kön använder vi flera metoder för att nå ut när ett erbjudande har lagts.

 

Antagningen HT23

Läsåret 23-24 har nu påbörjats och vi har fortfarande lediga platser i årskurs 5 och 8. Platserna kommer fortsätta erbjudas efter kötid.