Internationella Engelska Skolan

Halmstad

Internationella Engelska Skolan Halmstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR
Images

Rektor Mr. Tomas Andreasson

OM VÅR SKOLA

Rektorn hälsar välkommen

Mitt namn är Mr. Tomas Andreasson och jag har varit rektor på Internationella Engelska Skolan (IES) i Halmstad sedan 2013. Jag har arbetat i skolans värld i 25 år och vill dela med mig vad som gör IES unik som skola.

För det första är det en fantastisk känsla att få jobba i en internationell miljö med personal och elever från hela världen. Här möts olika kulturer och perspektiv som skapar en förståelse för att världen är större än Halmstad och Sverige.

För det andra är rutiner viktiga på vår skola. De skapar ordning och struktur men också trygghet och arbetsro. Därför står vi exempelvis varje morgon utanför skolan och hälsar på elever och personal. Att få säga ”good morning” och få ett ”thank you” eller ”good morning” tillbaka ger en bra start på dagen men det är också ett sätt för våra elever att lära sig gott uppförande.

Genom att gå lugnt i korridorerna, hjälpas åt för att hålla rent och snyggt ha bestämda platser i klassrummen och vara en mobilfri skola är jag övertygad om att vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för lärande.

Vi har alla varit i utmanande situationer som lärt oss något. Därför tycker jag att det är så spännande att följa våra elever och deras språkliga utveckling. Först som 10-åringar när de nervöst säger enstaka ord, tills de som 16-åringar talar det engelska språket flytande och med lätthet i olika situationer.

På IES jobbar vi aktivt med att utmana eleverna utanför deras “comfort zone” när det gäller att till exempel våga prata engelska och att lära känna nya kompisar vid klassbyte. Vi gör detta för att vi är övertygade om att detta är viktiga förmågor att ha i vuxenlivet.

På IES Halmstad strävar vi efter att varje elev ska lyckas. Därför förväntar jag mig att såväl föräldrar, elever och personal dagligen gör sitt yttersta för att uppnå detta.

Varmt välkommen till IES Halmstad!